AUS NSW Premier League

Ngày 20/04/2024

GIẢI VĐQG MIỀN BẮC AUSTRALIA
Chưa bắt đầu
13:30 20/04
Sutherland Sharks
VS
Manly United
GIẢI VĐQG MIỀN BẮC AUSTRALIA
Chưa bắt đầu
16:00 20/04
St George Saints
VS
Hills Brumbies
GIẢI VĐQG MIỀN BẮC AUSTRALIA
Chưa bắt đầu
16:15 20/04
St George City FA
VS
Central Coast Mariners (Youth)

Ngày 21/04/2024

GIẢI VĐQG MIỀN BẮC AUSTRALIA
Chưa bắt đầu
12:00 21/04
Sydney Olympic
VS
Spirit FC
GIẢI VĐQG MIỀN BẮC AUSTRALIA
Chưa bắt đầu
12:00 21/04
Sydney United 58 FC
VS
Marconi Stallions
GIẢI VĐQG MIỀN BẮC AUSTRALIA
Chưa bắt đầu
12:00 21/04
South Coast Wolves
VS
Sydney FC (Youth)
GIẢI VĐQG MIỀN BẮC AUSTRALIA
Chưa bắt đầu
12:00 21/04
Western Sydney Wanderers Youth
VS
Blacktown City Demons
GIẢI VĐQG MIỀN BẮC AUSTRALIA
Chưa bắt đầu
13:30 21/04
A.P.I.A. Leichhardt Tigers
VS
Rockdale City Suns

Ngày 26/04/2024

GIẢI VĐQG MIỀN BẮC AUSTRALIA
Chưa bắt đầu
16:30 26/04
Manly United
VS
Spirit FC
GIẢI VĐQG MIỀN BẮC AUSTRALIA
Chưa bắt đầu
16:30 26/04
Sydney Fc Youth
VS
Sydney United 58 FC

Ngày 27/04/2024

GIẢI VĐQG MIỀN BẮC AUSTRALIA
Chưa bắt đầu
16:00 27/04
Hills Brumbies
VS
St George City FA
GIẢI VĐQG MIỀN BẮC AUSTRALIA
Chưa bắt đầu
16:00 27/04
Marconi Stallions
VS
St George Saints

Ngày 28/04/2024

GIẢI VĐQG MIỀN BẮC AUSTRALIA
Chưa bắt đầu
12:00 28/04
Central Coast Mariners Youth
VS
Sutherland Sharks
GIẢI VĐQG MIỀN BẮC AUSTRALIA
Chưa bắt đầu
12:00 28/04
Rockdale City Suns
VS
Wollongong Wolves
GIẢI VĐQG MIỀN BẮC AUSTRALIA
Chưa bắt đầu
12:00 28/04
Sydney Olympic
VS
Blacktown City Demons
GIẢI VĐQG MIỀN BẮC AUSTRALIA
Chưa bắt đầu
12:00 28/04
Western Sydney Wanderers Youth
VS
A.P.I.A. Leichhardt Tigers

Ngày 04/05/2024

GIẢI VĐQG MIỀN BẮC AUSTRALIA
Chưa bắt đầu
13:30 04/05
Sutherland Sharks
VS
Rockdale City Suns
GIẢI VĐQG MIỀN BẮC AUSTRALIA
Chưa bắt đầu
14:30 04/05
A.P.I.A. Leichhardt Tigers
VS
Sydney FC (Youth)
GIẢI VĐQG MIỀN BẮC AUSTRALIA
Chưa bắt đầu
16:00 04/05
Blacktown City Demons
VS
Spirit FC
GIẢI VĐQG MIỀN BẮC AUSTRALIA
Chưa bắt đầu
16:00 04/05
Marconi Stallions
VS
Hills Brumbies