Hàn Quốc K1

Ngày 25/05/2024

GIẢI HẠNG NHẤT HÀN QUỐC
Chưa bắt đầu
12:00 25/05
Jeonbuk Hyundai Motors
VS
Gimcheon Sangmu Football Club
GIẢI HẠNG NHẤT HÀN QUỐC
Chưa bắt đầu
14:30 25/05
Ulsan HD FC
VS
Daejeon Citizen
GIẢI HẠNG NHẤT HÀN QUỐC
Chưa bắt đầu
17:00 25/05
Incheon United
VS
Gwangju Football Club
GIẢI HẠNG NHẤT HÀN QUỐC
Chưa bắt đầu
17:00 25/05
Pohang Steelers
VS
Football Club Seoul

Ngày 26/05/2024

GIẢI HẠNG NHẤT HÀN QUỐC
Chưa bắt đầu
14:30 26/05
Daegu FC
VS
Gangwon Football Club
GIẢI HẠNG NHẤT HÀN QUỐC
Chưa bắt đầu
17:00 26/05
Jeju United
VS
Suwon Football Club

Ngày 28/05/2024

GIẢI HẠNG NHẤT HÀN QUỐC
Chưa bắt đầu
17:30 28/05
Gimcheon Sangmu FC
VS
Football Club Seoul
GIẢI HẠNG NHẤT HÀN QUỐC
Chưa bắt đầu
17:30 28/05
Gwangju FC
VS
Pohang Steelers

Ngày 29/05/2024

GIẢI HẠNG NHẤT HÀN QUỐC
Chưa bắt đầu
17:30 29/05
Daejeon Citizen
VS
Jeju United
GIẢI HẠNG NHẤT HÀN QUỐC
Chưa bắt đầu
17:30 29/05
Gangwon FC
VS
Jeonbuk Hyundai Motors
GIẢI HẠNG NHẤT HÀN QUỐC
Chưa bắt đầu
17:30 29/05
Incheon United
VS
Ulsan HD FC
GIẢI HẠNG NHẤT HÀN QUỐC
Chưa bắt đầu
17:30 29/05
Suwon FC
VS
Daegu Football Club

Ngày 01/06/2024

GIẢI HẠNG NHẤT HÀN QUỐC
Chưa bắt đầu
14:30 01/06
Ulsan HD FC
VS
Jeonbuk Hyundai Motors
GIẢI HẠNG NHẤT HÀN QUỐC
Chưa bắt đầu
17:00 01/06
Gimcheon Sangmu FC
VS
Pohang Steelers
GIẢI HẠNG NHẤT HÀN QUỐC
Chưa bắt đầu
17:00 01/06
Suwon FC
VS
Incheon United Club

Ngày 02/06/2024

GIẢI HẠNG NHẤT HÀN QUỐC
Chưa bắt đầu
14:30 02/06
Daejeon Citizen
VS
Daegu Football Club
GIẢI HẠNG NHẤT HÀN QUỐC
Chưa bắt đầu
14:30 02/06
Jeju United
VS
Gangwon Football Club
GIẢI HẠNG NHẤT HÀN QUỐC
Chưa bắt đầu
17:00 02/06
FC Seoul
VS
Gwangju Football Club

Ngày 15/06/2024

GIẢI HẠNG NHẤT HÀN QUỐC
Chưa bắt đầu
16:00 15/06
Pohang Steelers
VS
Daejeon Citizen
GIẢI HẠNG NHẤT HÀN QUỐC
Chưa bắt đầu
17:00 15/06
Gwangju FC
VS
Gimcheon Sangmu Football Club