Hàn Quốc K2

Ngày 25/05/2024

GIẢI HẠNG NHÌ HÀN QUỐC
Chưa bắt đầu
17:00 25/05
Suwon Samsung Bluewings
VS
Seoul E-Land FC

Ngày 26/05/2024

GIẢI HẠNG NHÌ HÀN QUỐC
Chưa bắt đầu
14:30 26/05
Chungbuk Cheongju FC
VS
Gyeongnam FC
GIẢI HẠNG NHÌ HÀN QUỐC
Chưa bắt đầu
14:30 26/05
FC Anyang
VS
Jeonnam Dragons
GIẢI HẠNG NHÌ HÀN QUỐC
Chưa bắt đầu
17:00 26/05
Seongnam FC
VS
Cheonan City

Ngày 27/05/2024

GIẢI HẠNG NHÌ HÀN QUỐC
Chưa bắt đầu
17:30 27/05
Bucheon FC 1995
VS
Chungnam Asan
GIẢI HẠNG NHÌ HÀN QUỐC
Chưa bắt đầu
17:30 27/05
Ansan Greeners FC
VS
Busan I Park

Ngày 01/06/2024

GIẢI HẠNG NHÌ HÀN QUỐC
Chưa bắt đầu
14:30 01/06
Gimpo FC
VS
Jeonnam Dragons
GIẢI HẠNG NHÌ HÀN QUỐC
Chưa bắt đầu
17:00 01/06
Ansan Greeners FC
VS
Seongnam FC
GIẢI HẠNG NHÌ HÀN QUỐC
Chưa bắt đầu
17:00 01/06
Seoul E Land FC
VS
Gyeongnam FC

Ngày 02/06/2024

GIẢI HẠNG NHÌ HÀN QUỐC
Chưa bắt đầu
14:30 02/06
Busan I Park
VS
Suwon Samsung Bluewings
GIẢI HẠNG NHÌ HÀN QUỐC
Chưa bắt đầu
14:30 02/06
FC Anyang
VS
Chungbuk Cheongju FC
GIẢI HẠNG NHÌ HÀN QUỐC
Chưa bắt đầu
17:00 02/06
Cheonan City
VS
Chungnam Asan

Ngày 15/06/2024

GIẢI HẠNG NHÌ HÀN QUỐC
Chưa bắt đầu
17:00 15/06
Gyeongnam FC
VS
Suwon Samsung Bluewings
GIẢI HẠNG NHÌ HÀN QUỐC
Chưa bắt đầu
17:00 15/06
Jeonnam Dragons
VS
Bucheon FC 1995
GIẢI HẠNG NHÌ HÀN QUỐC
Chưa bắt đầu
17:30 15/06
Seongnam FC
VS
FC Anyang

Ngày 16/06/2024

GIẢI HẠNG NHÌ HÀN QUỐC
Chưa bắt đầu
17:00 16/06
Gimpo FC
VS
Ansan Greeners FC
GIẢI HẠNG NHÌ HÀN QUỐC
Chưa bắt đầu
17:00 16/06
Chungnam Asan
VS
Busan I Park
GIẢI HẠNG NHÌ HÀN QUỐC
Chưa bắt đầu
17:00 16/06
Chungbuk Cheongju FC
VS
Cheonan City

Ngày 22/06/2024

GIẢI HẠNG NHÌ HÀN QUỐC
Chưa bắt đầu
17:00 22/06
Chungnam Asan
VS
Gyeongnam FC
GIẢI HẠNG NHÌ HÀN QUỐC
Chưa bắt đầu
17:30 22/06
FC Anyang
VS
Seoul E-Land FC