Ý Serie A

Ngày 09/12/2023

Serie A
Chưa bắt đầu
02:45 09/12
Juventus
VS
Napoli
Serie A
Chưa bắt đầu
21:00 09/12
Verona
VS
Lazio

Ngày 10/12/2023

Serie A
Chưa bắt đầu
00:00 10/12
Atalanta
VS
AC Milan
Serie A
Chưa bắt đầu
02:45 10/12
Inter
VS
Udinese
Serie A
Chưa bắt đầu
18:30 10/12
Frosinone
VS
Torino
Serie A
Chưa bắt đầu
21:00 10/12
Monza
VS
Genoa

Ngày 11/12/2023

Serie A
Chưa bắt đầu
00:00 11/12
Salernitana
VS
Bologna
Serie A
Chưa bắt đầu
02:45 11/12
AS Roma
VS
Fiorentina

Ngày 12/12/2023

Serie A
Chưa bắt đầu
00:30 12/12
Empoli
VS
Lecce
Serie A
Chưa bắt đầu
02:45 12/12
Cagliari
VS
Sassuolo

Ngày 16/12/2023

Serie A
Chưa bắt đầu
02:45 16/12
Genoa
VS
Juventus
Serie A
Chưa bắt đầu
21:00 16/12
Lecce
VS
Frosinone

Ngày 17/12/2023

Serie A
Chưa bắt đầu
00:00 17/12
Napoli
VS
Cagliari
Serie A
Chưa bắt đầu
02:45 17/12
Torino
VS
Empoli
Serie A
Chưa bắt đầu
18:30 17/12
AC Milan
VS
Monza
Serie A
Chưa bắt đầu
21:00 17/12
Fiorentina
VS
Verona
Serie A
Chưa bắt đầu
21:00 17/12
Udinese
VS
Sassuolo

Ngày 18/12/2023

Serie A
Chưa bắt đầu
00:00 18/12
Bologna
VS
AS Roma
Serie A
Chưa bắt đầu
02:45 18/12
Lazio
VS
Inter Milan

Ngày 19/12/2023

Serie A
Chưa bắt đầu
02:45 19/12
Atalanta
VS
Salernitana